AVIM for Firefox

Lịch sử Phiên bản

Phiên bản 20080728.450 (thứ bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2011)

Phiên bản 20080728.366 (chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2009)

Phiên bản 20080728.334 (chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2009)

Phiên bản 20080728.325 (thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2009)

Phiên bản 20080728.306 (thứ bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2009)

Phiên bản 20080728.290 (thứ bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2009)

Phiên bản 20080728.280 (thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2009)

Phiên bản 20080728.265 (thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 2008)

Phiên bản 20080728.250 (chủ nhật, ngày 2 tháng 11 năm 2008)

Phiên bản 20080728.237 (thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2008)

Phiên bản 20080728.217 (chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2008)

Phiên bản 20080728.210 (thứ ba, ngày 26 tháng 8 năm 2008)

Phiên bản 20080728.195 (thứ bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2008)

Phiên bản 20080728.185 (thứ ba, ngày 12 tháng 8 năm 2008)

Phiên bản 20080728.181 (chủ nhật, ngày 10 tháng 8 năm 2008)

Phiên bản 20080728.177 (chủ nhật, ngày 10 tháng 8 năm 2008)

Phiên bản 20080224.139 (thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2008)

Phiên bản 20080224.118 (thứ ba, ngày 15 thán 7 năm 2008)

Phiên bản 20080224.110 (chủ nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2008)

Phiên bản 20080224.96 (thứ bảy, ngày 5 tháng 7 năm 2008)

Phiên bản 20080224.93 (thứ sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2008)

Phiên bản 20080224.91 (thứ năm, ngày 3 tháng 7 năm 2008)

Phiên bản 20080224.87 (thứ tư, ngày 2 tháng 7 năm 2008)

Phiên bản 20080224.66 (thứ năm, ngày 19 tháng 6 năm 2008)

Phiên bản 20080224.59 (thứ hai, ngày 16 tháng 6 năm 2008)

Phiên bản 20061001 (chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2006)

Phiên bản 20060714 (thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2006)