AVIM cho Firefox

So sánh Tính năng

Phần mềm bộ gõ phải cố gắng làm đúng các tiểu tiết để dễ chịu. Bảng này minh họa các khác biệt giữa AVIM và các phần mở rộng bộ gõ cạnh tranh:

Tùy chọn:  

Tính năng Phần mở rộng bộ gõ tiếng Việt
AVIM 20080728.450 Mudim 0.8.159 CHIM 1.0 VietInput 1.0.2 VinaMoziE 2.7 Vietnamese Portable 1.0 My AVIM 20061001 Instcode CHIM 1.0
Lúc phát hành 5 tháng 3 năm 2011 6 tháng 12 năm 2010 9 tháng 7 năm 2006 15 tháng 3 năm 2010 30 tháng 6 năm 2003 15 tháng 1 năm 2008 7 tháng 6 năm 2007 12 tháng 12 năm 2006
Kích cỡ gói tải xuống 60,3 kB 30,1 kB 9,7 kB 14,5 kB 20,7 kB 11,6 kB 18,4 kB 10,6 kB
Kích cỡ sau khi cài 97,9 kB 67,2 kB 10,2 kB 22,6 kB 62,0 kB 32,7 kB 33,2 kB 11,2 kB
Diện tích trên màn hình 0–592 px 768 px 4.246 px px 6.924 px ? 6.120 px 3.153,6 px
Ngôn ngữ của giao diện Anh, Đức, Hoa, Pháp, TBN, Việt Anh Anh Anh Anh+Việt Anh Anh Việt
Giá Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Giấy phép MIT GPL 3 GPL 2 CPOL 1.02 GPL (Dễ dãi) (Dễ dãi) GPL 2
Hệ thống nhập liệu AVIM 20080728 CHIM 0.9.3 CHIM 0.9.2 VietUni 1.7 Viettyping 10.0 AVIM 20061001 AVIM 20061001 CHIM 0.9.2
Kiến trúc Nhạy ngữ cảnh Bộ đệm đầu vào Bộ đệm đầu vào Nhạy ngữ cảnh Nhạy ngữ cảnh Nhạy ngữ cảnh Nhạy ngữ cảnh Bộ đệm đầu vào
Các chương trình ưng dụng hệ Mozilla
Mozilla Firefox 2.0–4.0.x 1.0–4.0b7 1.0–2.0 Không Không 1.5–2.0.0.x 1.5–2.0.0.x 2.0–3.0
Mozilla Thunderbird 2.0–3.3 Không Không Không Không Không Không Không
Mozilla Sunbird 0.4–1.0 Không Không Không Không Không Không Không
Firefox Mobile (Fennec) 0.7–4.0b3 Không Không Không Không Không Không Không
Mozilla Prism 0.9–1.0.0.x Không Không Không Không Không Không Không
SeaMonkey 1.1–2.1 Không Không Không 1.x Không Không Không
Mozilla Suite Không Không Không Không 1.x Không Không Không
Flock 1.2–2.6.x 0.7–2.0.x Không Không Không Không Không Không
Songbird 0.2.5–1.9.x Không Không Không Không Không Không Không
Netscape 9.x 8.0–9.x 8.x Không 6.0–7.x 8.0–9.x 8.0–9.x 9.x
Netscape Messenger (Netscape Mail & Newsgroups) 9.x Không Không Không Không Không Không Không
Postbox 1–2.x Không Không Không Không Không Không Không
Eudora OSE (Penelope) 8.0–1.0.x Không Không Không Không Không Không Không
Komodo IDE, Komodo Edit 4.0–6.1.x Không Không Không Không Không Không Không
Spicebird 0.4–0.8 Không Không Không Không Không Không Không
Instantbird 0.1.2–0.3.x Không Không Không Không Không Không Không
Wyzo 3.x 0.1–3.0.x 0.1–0.5 Không Không 0.1–0.5.x 0.1–0.5.x 0.5–3.0
Celtx 2.x Không Không Không Không Không Không Không
SamePlace 0.9.x Không Không Không Không Không Không Không
BlueGriffon 0.1–0.9 Không Không Không Không Không Không Không
TwitFactory 1.x Không Không Không Không Không Không Không
Các chương trình ứng dụng khác
Google Chrome, Chromium Không Không Không 4.0+ Không Không Không Không
Các kiểu gõ
Telex Không Trừ trong Mac OS X
VNI Không
VIQR (kiểu +) Không Không Trừ trong Mac OS X
VIQR (kiểu *) Không Không Không Không Trừ trong Mac OS X
Các hỗn hợp Telex + VNI + VIQR+ + VIQR* Telex + VNI Không Không Telex + VNI + VIQR+ + VIQR* Telex + VNI Không Không
Chế độ tự động nhận diện Không Không có giao diện Không Không Không Không Không Không
Các tính năng kiểu gõ
Thiết lập kiểu gõ hỗn hợp Không Không có hỗn hợp Không có hỗn hợp Không Không Không có hỗn hợp Không có hỗn hợp
Ẩn phím chết Chỉ các hộp đa dòng
Chuyển dấu về đầu (Viet^.) Việt Việt Viet^. Việt Việt Việt Việt Viet^.
Sao dấu về đầu (truong+`) trường trường truong+` trường trường trường trường truong+`
Chuyển dấu về cuối (to'an) toán toán tóan tóan toán toán toán tóan
Sao dấu về cuối (tru+ong) trưong trương trưong trưong trưong trưong trưong trưong
Bỏ dấu trên từ đã có Phải nhập lại từ Phải nhập lại từ Phải nhập lại từ
Ghi đè dấu (ma'`?~.) mạ mạ mạ mạ mạ mạ mạ mạ
Xóa dấu (cho+?--) cho Chỉ Telex, VNI Chỉ Telex, VNI chơz chơ- cho cho cho
Xóa dấu (Shift+Backspace) Không Không Không Không Không Không Không
Thoát phím chết trong VIQR (Ddu'ng\.) Đúng. Đúng\. Đúng\. Không hỗ trợ VIQR Đúng. Đúng. Không hỗ trợ VIQR Không hỗ trợ VIQR
Thoát phím chết đúp (Sai..) Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai.
Hủy bỏ từ (dùng Ctrl) Không Không Không Không Không Không Không
Bỏ qua hộp văn bản Chỉ Thanh Địa chỉ Không Không Không Không Không Không
Dấu kết hợp cho từ viết tắt Ng̃ Không Không Không Không Không Không Không
Ký hiệu đồng (₫) Sau con số Không Không Không Không Không Không Không
Tiếng Việt bên cạnh chữ CJK Không Không Không Không Không
Phản ứng thuộc tính ime-mode của CSS Không Không Không Không Không Không Không
Những điều khó chịu
Xung đột với Ctrl+Backspace Không Vỡ Vỡ Không Vỡ Không Không Vỡ
Hộp một dòng cuộn lại đầu khi bỏ dấu Không Không Không
Hộp đa dòng cuộn lên trên khi bỏ dấu Không Không Không Không Không Không Không Không
Xung đột với tác vụ hoàn tác/làm lại Không Không Không Không Không Không Không
Toàn bộ văn bản được lựa chọn khi hoàn tác Không Không thể hoàn tác
Con nháy nhảy tới cuối cùng khi làm lại Không Không thể làm lại
Mất dấu khi làm lại văn bản có định dạng Không Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng
Thời gian phải chờ từng chữ khi sửa văn bản dài đến 50 kB ≈0 ms >500 ms >500 ms ≈0 ms ≈250 ms >500 ms >500 ms >500 ms
Gây lỗi JavaScript Không Không Không Không Không Không Không
Các tính năng chính tả
Bắt buộc các quy tắc chính tả Không Không
Bỏ dấu kiểu cũ Không bắt buộc chính tả Không bắt buộc chính tả
Bỏ dấu kiểu mới
Ngoại lệ cho kiểu chính tả diễn đàn dz, f Không Không Không Không Không
Các tính năng giao diện
Nút trên Thanh tiện ích Không Vỡ trong Mac OS X
Trình đơn Không Không Không Không Không Không Không
Các nút trên thanh công cụ Không Không Không Không Không Không Không
Cửa sổ tùy chỉnh Không Không Không Không Không Không
Các phím tắt Vỡ trong Mac OS X Vỡ trong Mac OS X Chỉ trong hộp văn bản Vỡ trong Mac OS X Vỡ trong Mac OS X Vỡ trong Mac OS X
Các tùy chỉnh được áp dụng ở khắp chương trình Không Không Không Không Không Không Không
Các tùy chỉnh được áp dụng sau khi khởi động lại Không Không Không
Có thể ẩn giao diện Không Không Không có giao diện Không Không Không Không
Skin cho panel trên thanh trạng thái Không Simple, Solid, Light Không Không Không Không Không
Tương tích với hộp văn bản gợi ý Không Không Không Phím chết hiện ra Không Không Không
Các cửa sổ và hộp thoại trong Firefox
Các cửa sổ trình duyệt Trừ hộp tìm kiếm Không hỗ trợ Firefox Không hỗ trợ Firefox
Các hộp thoại JavaScript (prompt()) Không Không Không Không Không
Các hộp thoại xác thực HTTP Không Không Không Không Không
Hộp thoại Mở Địa Chỉ Web Không Không Không Không Không
Thư viện Không Không Không Không Không
Panel Thêm Trang đánh dấu Không Không Không Không Không
Hộp thoại Đánh dấu Tất cả Các thẻ Không Không Không Không Không
Hộp thoại Thuộc tính Đánh dấu Không Không Không Không Không
Cửa sổ Mã Nguồn của Trang Không Không Không Không Không
Cửa sổ Tải xuống Không Không Không Không Không
Cửa sổ Tiện ích Không Không Không Không Không
Bảng kiểm soát Lỗi Không Không Không Không Không
Hộp thoại Tùy chọn (cửa sổ Tùy chỉnh) Không Không Không Không Không
Hộp thoại Báo cáo Trang web Hỏng Không Không Không Không Không
Tương tác Tạo Hồ Sơ Không Không Không Không Không Không
Các cửa sổ và hộp thoại riêng của Flock
Cửa sổ Blog Editor Không Không hỗ trợ Flock Không hỗ trợ Flock Không hỗ trợ Flock Không hỗ trợ Không hỗ trợ Flock Không hỗ trợ Flock
Hộp thoại Image Properties Không
Cửa sổ Photo Uploader Không
Các cửa sổ và hộp thoại của SeaMonkey
Các cửa sổ Navigator Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Trừ Thanh Lề Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey
Các hộp thoại JavaScript (prompt()) Không
Các hộp thoại xác thực HTTP Không
Hộp thoại Mở Địa Chỉ Web (Navigator) Không
Hộp thoại Tìm kiếm trong Trang Này
Cửa sổ Quản lý Trang đánh dấu Không
Hộp thoại Xếp Trang đánh dấu (Navigator) Không
Hộp thoại Thuộc tính Đánh dấu (Navigator) Không
Cửa sổ Quản lý Hình ảnh Không
Cửa sổ Quản lý Cửa sổ Popup Không
Hộp thoại Quản lý Biểu mẫu (Chỉnh sửa) Không
Các cửa sổ Messenger
Các cửa sổ Viết thư (Messenger) Trừ Thanh Lề
Các cửa sổ Composer Trừ Thanh Lề
Cửa sổ Sổ Địa Chỉ
Hộp thoại Danh thiếp Mới
Hộp thoại Danh sách Thư Không
Bảng kiểm soát Lỗi Không
Cửa sổ Tùy chỉnh Không
Tương tác Tạo Hồ Sơ Không
Cửa sổ Trợ giúp Không
Hộp thoại Báo cáo Trang web Hỏng Không
Các cửa sổ và hộp thoại của Chrome
Các cửa sổ trình duyệt Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Trừ các trang an toàn Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome
Các hộp thoại JavaScript (prompt()) Không
Các hộp thoại xác thực HTTP Không
Panel Đánh dấu trang Không
Hộp thoại Đánh dấu trang Tất cả các Tab Không
Hộp thoại Thuộc tính Dấu trang Không
Hộp thoại Tùy chọn Không
Các phần mở rộng được hỗ trợ
ChatZilla Không Không Không có sẵn Không Không Không
ColorZilla Không Không Không Không Không Không
Console² Không Không Không Không Không Không
Deepest Sender Không Không Không Không Không Không
Trình Kiểm tra DOM Không Không Không Không Không Không
Facebook Toolbar Không có sẵn
Firebug Không Không Không Không Không
googlebar Không Không Không có sẵn Không Không Không
iMacros Chỉ thanh lề Chỉ thanh lề Không Chỉ thanh lề Chỉ thanh lề Chỉ thanh lề
IME và DiMENSiON Không Không Không có sẵn Không Không Không
Mozilla XForms Không Không Không có sẵn Không Không Không
Nightly Tester Tools Không Không Không Không Không Không
Pencil Không Không Không có sẵn Không Không Không
Prism cho Firefox Không Không Không Không Không
pyshell cho PyXPCOMExt Không Không Không Không Không
Quick Locale Switcher Không Không Không Không Không Không
ReminderFox Không Không Không Không Không Không
Sage-Too Không Không Không có sẵn Không Không Không
ScrapBook
ScribeFire Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng
SQLite Manager Không Không Không Không Không Không
StumbleUpon Không Không Không Không Không Không
Thanh công cụ của Google Không Không Không có sẵn Không có sẵn Không Không Không
Trình sửa lỗi JavaScript (Venkman) Không Không Không Không Không Không
Từ điển tiếng Việt
Vietnamese Language Pack Giao diện tiếng Anh Giao diện tiếng Anh Không có sẵn Giao diện tiếng Anh Giao diện tiếng Anh
vnDict
WebChunks Không Không Không Không Không
Web Developer Không Không Không Không Không
wmlbrowser Không Không Không có sẵn Không Không Không Không
Yahoo! Thanh Công cụ Không có sẵn
yoono
Zotero Không Không Không Không Không Không
Các điều khiển văn bản thuần
Các trường văn bản HTML một dòng (<input type="text">) Trừ trong khung nội bộ
Các trường mật khẩu HTML (<input type="password">) Tùy chọn Không Không Không Không Không Không Không
Các trường tìm kiếm HTML5 (<input type="search">) Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn
Các trường URL HTML5 (<input type="url">) Không
Các trường thư điện tử HTML5 (<input type="email">) Không
Các vùng văn bản HTML đa dòng (<textarea>) Trừ trong khung nội bộ
Các trường tìm kiếm chỉ mục HTML (<isindex>) Không Không Không Không Không Không Không
Các trường văn bản XForms một dòng (<input>) Không Không Không Không Không Không Không
Các trường mật khẩu XForms (<secret>) Tùy chọn Không Không Không Không Không Không Không
Các vùng văn bản XForms đa dòng (<textarea>) Không Không Không Không Không Không Không
Các hộp tổ hợp XForms (<select1 selection="open">) Không Không Không Không Không Không Không
Các điều khiển văn bản có định dạng
Midas (designMode) Không Không Không Không
contentEditable Không Không Không Không Không Không Không
Các phần bổ trợ
Adobe Flash Player Không Không Không Không Không Không Không Không
Adobe Reader Không Không Không Không Không Không Không Không
Java Embedding Plugin Không Không Không Không Không Không Không Không
Microsoft Silverlight Trừ mã quản lý Không Không Không Không Không Không Không
SciMoz (Scintilla) Không Không Không Không Không Không Không
Các hộp tô màu cú pháp của mã nguồn
Ace Không Không Không Không Không Không Không
GeSHi Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng
wikEd
Các hộp soạn thảo có định dạng
280 Slides Không Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng
Aloha Editor Không Không Không
AreaEdit
BlueShoes Wysiwyg Editor
Cross-Browser Rich Text Editor
Cute Editor
DevEdit NX
Dijit.Editor (Dojo) Không Không Không
EditArea
Etherpad
FCKeditor, CKeditor
FreeRichTextEditor
goog.editor (Google Closure)
Google Apps (Blogger, Gmail, Google Docs, Google Sites, Knol) Trừ tài liệu văn bản Trừ tài liệu văn bản Không Không
MooEditable
Movable Type
Mozile Chỉ 0.8 Không Không Không
openWYSIWYG Không Không
NicEdit Không Không Không
PunyMCE
RTEF
rtePad
RTWedit
SPAW Editor
TinyMCE
Các Ứng dụng Web của Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
Web Wiz Rich Text Editor
Whizzywig
widgEditor
WYMeditor
wysiwygPro
Xinha
YUI Rich Text Editor
Sự tương tích với các bộ gõ ở trong trang Web
AVIM (trước đây là HIM) Không Không
Bàn phím Ảo của Google Không Không Bị ghi đè Không Không Không Không
CHIM Tùy chọn
Mudim
MViet Không Không Không
VietIMEW Tùy chọn Không Không
VietTyping Không Không
VietUni Không Không
Vinova Tùy chọn Không Không Không Không Không Không Không
Các tính năng khác
Nâng cấp tự động Không Không Không Không Không
Biểu tượng của phần mở rộng Không Chỉ khi kích hoạt Không Không Không Chỉ khi kích hoạt
Các tùy chỉnh trong about:config Không Không có sẵn Không Không Không
Nhận ra các phần mở rộng không tương tích Không Không Không Không Không Không Không
Cần khởi động lại chương trình để cài đặt Không

Chú giải: Hỗ trợ • Không hoàn toàn hoặc có lỗi • Không hỗ trợ

Bàn phím Ảo của Google 0.9.8.8 không được so sánh tại đây tại vì nó chỉ cung cấp bàn phím ảo để chèn các ký tự kết hợp – nó không phải là một bộ gõ thật.